48

13

54

II edycja Targów Opole Senior Expo jest odpowiedzią na potrzeby starszych mieszkańców woj. opolskiego, poszukujących usług i produktów dedykowanych seniorom. Wydłużający się czas aktywności zawodowej, świadoma aktywność fizyczna i intelektualna, konsekwencje uczenia się przez całe życie, wzrost długości życia – wszystko to plasuje tę grupę w czołówce potencjalnych konsumentów na rynku produktów i usług.
Z kolei dla sektora prywatnego segment 55+ staje się coraz bardziej atrakcyjny nie tylko z punktu widzenia potencjału ekonomicznego tej grupy nabywczej, ale również z racji czynników demograficznych, które systematycznie powiększają tę grupę konsumentów.

Stąd przedsiębiorstwa coraz częściej uwzględniają w swoich strategiach marketingowych i sprzedażowych dojrzałych klientów.
Nasze Targi umożliwią bezpośredni kontakt pomiędzy zainteresowanymi nabywcami i oferentami poprzez prezentację produktów i usług dedykowanych seniorom.